Kommunikasjon og samferdsel blir tema for Varanger årbok 2013!

I årets utgivelse av Varanger årbok vil vi sette fokus på kommunikasjon og samferdsel i Varanger, og innfallsvinklene til temaet er mange.  Mennesker har alltid kommunisert – fra menneske til menneske og mellom dyr om menneske – og ikke minst helt fysisk i form av forflytning. Før teknologiens nyvinninger gikk vi, dro ting med oss på slede, som vi enten dro selv eller lot reinen trekke for oss; her i nord utviklet samene ski som fremkomstmiddel, først og fremst til bruk ved jakt vinterstid. På Mortensnes på nordsiden av Varangerfjorden er en av landets eldste ski funnet i en steinurgrav, datert til ca. 400 f.Kr. Båten er et av våre eldste fremkomstmiddel brukt på vannveiene våre helt tilbake til steinalderen, den gang i form av skinntrukne båter eller kajakker, i dag også som gigantskip som frakter gods og passasjerer.

Helt fram til 2.verdenskrig var båttrafikk vanligst her nord, og ikke før på 1950-tallet begynte veinettet å utvikles. Det finnes sikkert mange interessante historier om veibygging, sprenging av fjell, brakkeliv og annet knyttet til veiarbeid. Og husker folk når de første bilene begynte å rulle på veiene i Varanger? Det må finnes bilder av disse doningene, og sikkert av noen kjekke, unge karer som skulle dra damer ved hjelp av sitt nye glis? Og kanskje noen vil skrive om verbal kommunikasjon – Amerikabrev fra de som reiste over Dammen, kjærlighetsbrev eller andre måter å kommunisere sin kjærlighet på, ved hjelp av tegn, gardiner som er trukket til eller fra, en stein lagt på et bestemt sted som bekreftelse på et hemmelig møte…? Her er mangt og meget man kan finne på.

Vi vil ha med artikler om alt fra skipsfart, veibygging, telefonsentraler og flytrafikk til kommunikasjon mellom mennesker i området vårt. Andre stikkord kan være utbygging av radio og TV, fergeforbindelser, post og telegraf. Dessuten skal boka handle om hvordan vi som bor her har opplevd kommunikasjoner og samferdsel i hverdagslivet.

Vi søker forfattere som kan bidra med artikler innenfor dette temaet. Og som alltid kan du skrive artikler utenom hovedtema for årboka. Vi tar også gjerne i mot dikt og noveller. Her er mulighetene mange!