Varanger Årbok 2020 – Nye tider i Varanger

I årboka for 2019 fikk vi lese mye om hvordan man tok fatt på den nye tida etter andre verdenskrig. Med ungdommelig optimisme satte man i gang med å gjenoppbygge samfunnet rundt Varangerfjorden, og vi fikk et nytt Varanger sammenlignet med det som var før krigen. 

Nå ønsker vi å få vite mer om ”veien videre” – om næringsutvikling, om nye tider i arbeidslivet og om ungdomskultur og ungdomsopprør. Hvordan utviklet f eks idretten og kulturlivet forøvrig seg? Merket man noe til ”den kalde krigen” her i Varanger?  

Alt det her og mye mer ønsker vi å få vite mer om.

Fokus skal altså være på tida etter at gjenreisinga mer eller mindre var ferdig og fram til tusenårsskiftet.

Årboka for 2020 er den førtiende årgang av Varanger årbok. Den første boka var på 110 sider og det var 9 artikler i boka. Valdemar Hansteen var den første redaktøren og i forordet skriver han blant annet:

”Vi håper at denne årboka skal bli et møtested for alle som er interessert i Varangers historie, i det som skjedde en gang og det som hender i dag”.

Man må vel kunne si at Varanger årbok gjennom sine 40 årganger har levd opp til redaktørens håp; vi har i løpet av disse årene bidratt med nesten 10 000 sider som forteller historien til folket som gjennom tusener av år har levd ved Varangerfjorden.

Så velkommen som bidragsyter med tekst, foto eller med begge deler, og kontakt  redaksjonskomiteen ved redaktør Trygg Jakola på epost til: tryggjakola@gmail.com