I salg nå Varanger årbok 2020

Tema for Varanger årbok 2020 er: Nye tider i Varanger.

I årboka for 2019 fikk vi lese mye om hvordan man tok fatt på den nye tida etter andre verdenskrig. Med ungdommelig optimisme satte man i gang med å gjenoppbygge samfunnet rundt Varangerfjorden, og vi fikk et nytt Varanger sammenlignet med det som var før krigen.

Fokus i årets bok er på tida etter at gjenreisinga mer eller mindre var ferdig og fram mot tusenårsskiftet

I årets bok får vi vite mer om ”veien videre” – om næringsutvikling, om nye tider i arbeidslivet og om ungdomskultur og ungdomsopprør. Hvordan utviklet f eks idretten og kulturlivet forøvrig seg? Merket man noe til ”den kalde krigen” her i Varanger? 

.

I år er det 40 år siden første årgang av Varanger årbok kom ut. Den første boka var på 110 sider og det var 9 artikler i boka. Valdemar Hansteen var den første redaktøren og i forordet skriver han blant annet:

”Vi håper at denne årboka skal bli et møtested for alle som er interessert i Varangers historie, i det som skjedde en gang og det som hender i dag”.

Man må vel kunne si at Varanger årbok gjennom sine 40 årganger har levd opp til redaktørens håp; vi har i løpet av disse årene bidratt med nesten 10 000 sider som forteller historien til folket som gjennom tusener av år har levd ved Varangerfjorden.

Også i år fikk vi veldig mange bidrag at en del ikke får plass i årets bok; de er imidlertid sikret plass i neste års bok. Redaksjonskomiteen har bestemt at 2021-boka skal ha samme tema som årets bok.

Varanger årbok har tradisjon for at vi skal ha med noen artikler utenom tema, det har vi også med i år

Vi håper at alle våre lesere kan finne artikler av interesse.

Tusen takk til dere som har bidratt med artikler og illustrasjoner til årboka.

God lesning!

Vadsø, oktober 2020

Trygg Jakola og Sigrid Skarstein