Hallgeir Henriksen i Sagat anbefaler årboka

Varanger årbok med bred og smakfull meny

Med undertittelen «kulturminner» byr årets utgave av den folkekjære årboka noe for de aller fleste med interesse for lokal kulturhistorie.

Hallgeir Henriksen

Hallgeir Henriksen 

I forordet til boka skriver redaktør for årboka, Trygg Jakola, at årets bok forteller om en rekke kulturminner, fra store bygninger til strikkeoppskrifter. Redaksjonen har også forsøkt å få med kulturminner, som representerer det spennende flerkulturelle området som vi lever og bor i.

Godt spenn

Redaksjonen har absolutt truffet i forhold til emnet. Gjennom 44 artikler skrevet av alt fra professorer til legfolk blir leserne med på en vandring fra Vardø til Pasvik, fra Vadsø til Kemijärvi.

Spennet er vidt, fra multebærturer, eggsanking, telefon og telegraflinjer, familiesagaer til St. Georgs kapell i Neiden.

Noen artikler er lange og detaljrik mens andre kun er på få sider.

Åsmund Røsts artikkel om fornorskinga i Pasvik er viktig. En artikkel om internatstyrerne Haaheim og Vorren i Neiden setter også søkelys på ulike holdninger hos disse skolefolkene til finner og samer, som neppe ville vært godtatt i dag.

Sjøl om undertegnede har røtter på Skogerøya var ikke kunnskapen om sauedrifta der ute til 1972 så kjent foruten viten om at denne fantes i si tid. I så måte var denne artikkelen til Ingse Wollmann viktig informasjon om en svunnen tid da det ennå bodde folk på Øst-Finnmarks største øy.

Øystein Mauritzens fortelling om bytte av åtte flasker øl mot en reinkalv er også fornøyelig lesing.

Lærdom

Det ligger utvilsomt mye lærdom i årboka, og denne historieformidlinga er utført på en forbilledlig måte.

Krigsseilere fra Varanger har så langt ikke fått spesielt mye oppmerksomhet, men med den veldokumenterte og vel illustrerte artikkelen til Trond Ballo er det mange som vil finne glede av å lese om de ulike skjebnene.

Gjennom en artikkel av Einar Niemi får hedersmann og kibergingen Hans K. Eriksens forhold til Varanger velfortjente sider i boka.

Noe av det fine ved Varanger årbok er at den, spesielt etter at den favner over 376 sider, som i år, kan leses i små porsjoner, artikkel for artikkel.

Men det er så mye spennende godt stoff i boka at det gjerne bli flere enn det ene kapitlet når man åpner den flotte innbundne bok der ikoner fra St. Georgs kapell pryder omslaget sammen med en holbi fra Nesseby, ei seihesje i Vestre Jakobselv og «gammelskolen» i Vardø. Et bilde fra hver varangerkommune.

Anbefales!