Varanger årbok 2019

I salg nå! Varanger årbok 2019

Varanger årbok 2019  – Varanger opp av asken – I SALG NÅ Tema for Varanger årbok 2019 er: Varanger opp av asken: Gjenoppbygging, samfunnsutvikling og kulturreising. Bakgrunn for temavalg er at det i år er 75 år siden brenning, evakuering og frigjøring av Øst-Finnmark. Boka handler derfor om mye av det som skjedde høsten 1944, men den handler om mye mer. Vi har artikler som forteller om kreativiteten og optimismen som folket i Varanger viste i årene etter 1944, og da som en motvekt til alt det fæle som hadde skjedd i krigsårene. Vi får lese om planlegging og nybygging av private og offentlige bygg, båter, broer, kaier osv. Men vi får også lese om det samfunnsmessige, det folkelige, det mer kulturelle, om stå-på-viljen og all dugnadsinnsats. Og så har vi enkeltmennesket opp i det hele. Vi har med fortellinger som viser hvordan det var å være i familie med en som var på fiendenes side under krigen og om hvordan det var å vokse opp som barn med en tysk far. Vi får også lese om etterretningsvirksomhet i etterkrigsårene, om gjenoppbyggingsplaner som det ikke blir noe av og om lykkelig barndom i en gjenoppbyggingstid og om mye, mye mer. Redaksjonskomiteen mener at vi med denne boka får fram et bredt spekter av Varanger fra krigen og fram til 60-årene. Varanger årbok har tradisjon for at vi skal ha med noen artikler utenom tema, det har vi også med i år. Vi håper at alle våre lesere kan finne artikler av interesse. Bokas forside viser en ung gutt som skjærer torsketunger på Voiekaia. Bildet er tatt av Finn Norstrøm for bildebladet Nå under vårfisket 1955. Vi har litt problemer med det tekniske på denne siden, så send din bestilling på epost til: tryggjakola@gmail.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

© Varanger Årbok. Banner levert av Sonja Siltala. Design av Small Potato.