Årbøkene

Varanger Årbok 1991

Tema: Kommunikasjoner og ressursuttak

Ytterligere beskrivelseFlere detaljer

 • På telegrafarbeid i Øst-Finnmark – Laila Thorsen
 • Utmarksslåtter i Jakobselvområdet – Trygg Jakola
 • Kombinasjonsnæringer og samferdsel i Sør-Varanger – Nils Henry Johansen
 • Matauk i krigstiden – Johan Rognmo
 • Sauna i Varanger. Typiske trekk og nordisk bakgrunn – Venke Olsen
 • Skoltesamenes liv og virke i Jarfjord – Anny Johnsen
 • Men dus med vindretningen ble jeg aldri – Grete Haagenrud
 • Richard Bodin – en ruvende skikkelse på Nordkalotten – Erling Arvola
 • Varangersamenes utmarksbruk – Øystein Nilsen
 • Vi laget råoljemotorer og vaffeljern – Arne Store
 • Kven – et omdiskutert begrep – Einar Niemi
 • Livet omkring kaia i Bugøynes – Elsa Ingilæ Haldorsen
 • Avholdsbevegelsen i Varanger-distriktet – Roger Skotnes
 • Hvalfangst i Varanger – Nils Henry Johansen
 • Kvinner i reindrifta – Inger Anita Smuk
 • Min første radio – Steen Wikan
 • Glimt av finsk innvandring – Olav Beddari

Price: 150.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…

Varanger Årbok 1992

Tema: Kulturliv – lag og foreninger

Ytterligere beskrivelseFlere detaljer

 • Det første frilynte ungdomslaget i Finnmark, u.l. Vårbrudd i Vadsø – Svein H. Sørensen
 • Polarstjernen 1917-1972 – Ivar Pedersen
 • Idrett og politikk. Om arbeideridretten i Varanger – Einar Niemi
 • Kulturliv på Bugøynes i eldre og nyere tid – Astrid Pedersen
 • Litt om kulturlivet i Vadsø under krigen – Ingolf Schanche
 • Organisert kristenliv i Øst-Finnmark – Øystein Skille
 • Glimt fra misjonen i Varanger – Wenche Walle-Hansen og Anton Hoëm
 • Glimt fra Norsk Misjonsselskaps virksomhet i Vadsø-området – Ruth Johannesen
 • Nyborg helselag – Lydia Michelsen
 • Vadsø husmorlag – en aktiv forening i snart 60 år – Asbjørg Jacobsen
 • Orkestermusikk i Sør-Varanger – Rolf Olsen
 • Juletrefest – Trygg Jakola
 • Finmarksbiblioteket i Vadsø 100 år – Martha Birkeland
 • «Kathrine-klubben» i Sør-Varanger – Bodil Bugge Pedersen
 • Verdens første langrenn – Tor Aarnes
 • Tømmerfløting og sagbruk i Sør-Varanger – Nils Henry Johansen
 • Krambuliv i gamle Kiberg – Terje Nilssen
 • Kampen om agnsilda – Margido Olsen
 • Jarfjord og Grense Jakobselv – Anny Johnsen
 • Inntrykk fra mine reiser i Øst-Finnmark – Risto Nieminen

Price: 150.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…

Varanger Årbok 1993

Tema: Barn

Ytterligere beskrivelseFlere detaljer

 • Fra en sommerboplass i Pasvikdalen – Agnes Ryeng Ackermann
 • Gården på «Saga» – Marie Jensine Bakken
 • Oppdrar samiske foreldre sine barn til et samfunn som ikke eksisterer lenger? – Asta Balto
 • Norsktalende Aagot og finsktalende Jenny forteller – Olav Beddari
 • Oppvekst i Kariel på 20- og 30-tallet – Andreas Harila
 • Barndom i Karlebotn – Anton Hoëm
 • «Lyckliga gatan, du finns inte mer» – Grethe Haagenrud
 • Historien om en multetur til Øvre Flintelv i 1940 – Hilmar Jakola
 • Barndomsminner fra krigens dager i jarfjord – Anny Johnsen
 • Gutten og tiden – Nils Henry Johansen
 • Barndomsminner fra Sør-Varanger og Kirkenes – Aasemarie Knudtzen
 • Oppvekst i Sør-Varanger på begynnelsen av 60-tallet – Tove Lill Labahå
 • Anmerkningen – Randi Irene Losoa
 • Papairbåtene – Randi Irene Losoa
 • Otto Hoffmann – Samuel Mathisen
 • «Den lykkelige landsbyen ved ishavet»? – Einar Niemi
 • Min barndoms have – Terje Nilssen
 • Vi stoppet tyskernes brenning i Bjørnevatn – Vilhelm Pettersen
 • Min barndomstid – Ole Roska
 • Lars Stærk og stedsnavn i Bøkfjorden – Harald G. Sunde
 • 100 år for Nansens Fram-ekspedisjon mot Nordpolen med Vardø som utgangspunkt – Pirjo Saariniemi
 • Sommerarbeide på Svalbard i 1941 – Alfhild Tannvik
 • Der kua har vært kalv – Laila Thoresen
 • I redselens og lengselens tid – Dora Wahl
 • A/S Norhandel – Tor Aarnes
 • Et glimt fra sovjetstyrkenes opphold i Sør-Varanger – Tor Aarnes

Price: 150.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…

Varanger Årbok 1994

Tema: 2. verdenskrig

Ytterligere beskrivelseFlere detaljer

 • Krigen 1940-44 – Rolf Randa
 • Den sivile beredskapen i Sør-Varanger 1940-45 – Tor Aarnes
 • Da Tor ble utkommandert til fronten – Tor Aarnes
 • «Unterabschnitt Nordvaranger» – enkeltepisoder – Otto Andersen
 • Minner fra brannhøsten 1944 og vårhalvåret 1945 – Torleif Berg
 • Bombing i Vestre Jakobselv – Dagrunn Ittelin
 • Barndomsminner fra Jarfjord, høsten 1944 – Anny Johnsen
 • Sør-Varanger under krigen – Nils Henry Johansen
 • Siste kolonne – Alf Kvasbø
 • Brannhøsten 1944 i kvenbygda Byluft i Nesseby – Randi Irene Losoa
 • Et 50-årsminne – Signe Nilsen
 • Brannhøsten 1944: Flukt – evakuering – hjemkomst – Grete Osvoll
 • Frigjøring av Sør-Varanger 1944 – Astrid Pedersen
 • Waffen-SS i Varanger 1940-41 – Rune Rautio
 • Vadsø under krigsmaskinen – Harald Riesto
 • «To turer» – Georg Ryeng
 • Frigjøringa i nord 1944-45 – personlige opplevelser og betraktninger – Edvard Schanche
 • Da russerne kom til Elvenes – Alfhild Tannvik
 • Krig og frigjøring – Steen Wikan
 • Ulykkesnatten i Vardø 1. mars 1942 (skillingsvise) – Leif Andreassen

Price: 150.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…

Varanger Årbok 1995

Tema: Tro i vid forstand

Ytterligere beskrivelseFlere detaljer

 • En studie i sosiale og religiøse endringer i Vestre Jakobselv – Roald-Einar Ottersen
 • En familietragedie – Tor Aarnes
 • Bønner – Randi Daljord
 • Glimt fra en barndom i Varanger – Hans Kr. Eriksen
 • Gammel og ny tro i Varanger – Torleiv M. Haus
 • Sagn fra Varanger – Roald Wold Karlsen
 • Fader vår – Randi Irene Losoa
 • Spådomskunst, overtro og helbreding – Randi Irene Losoa
 • Om kirkeliv og tro – Tove Lill Labahå
 • Menighetslivet i Sør-Varanger 1940-45 – Bent-Inge Misje
 • Om kvensk og norsk religiøsitet i Barentsregionen – Tore Meistad
 • Hekser, forfølgelse, dom og drap – Berit Roth Niemi
 • En kirke blir igjen – Astrid Sween
 • Kirken i Vardø – Alfhild Tannvik
 • Sogneprest Martin Tveter i Vadsø – Einar Niemi

Price: 150.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…

Varanger Årbok 1996

Tema: Flytting

Ytterligere beskrivelseFlere detaljer

 • Finske sangtradisjoner i Vestre Jakobselv – Reidar Bakke
 • Med tyskerne ut av Finnmark – Odd Hagen
 • Forflytninger – Roald Wold Karlsen
 • Kokkola – Vadsø – California – Reidun Rushfeldt
 • Nyhuset på Myra – Grete Haagenrud
 • Amerikafeber – Einar Niemi
 • Flytting og bosetting – Margido Olsen
 • Tilegnet Hamningberg beboerne – Bjørn Nilsen
 • Enda en søring! – Anne-Britt Aspås Wengen
 • Tur-retur Bjørnevatn – Geir A. B. Wollmann
 • Tonedikt om Finnmark – Isak Saba
 • Oppbrudd – Tor Aarnes
 • En fabel – fortalt for store og små – Tor Aarnes
 • Gorbatsjov gjorde det mulig – Astrid Sween
 • Flerkulturell kjærlighet – Astrid Sween
 • Bosetninger og fraflytting – Nils Henry Johansen
 • Vadsøsangen – Andreas Esbensen/ Gottfred Pedersen
 • Barndomsminner fra Jarfjord 1944/45 – Anny Johnsen

Price: 150.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…

Varanger Årbok 1997

Tema: Dyr og dyreliv

Ytterligere beskrivelseFlere detaljer

 • Villreinfangst på Varangerhalvøya i gamle dager – Ørnulv Vorren
 • I bjørnedans – Anne Mette Bjørgan
 • Isbjørnen i Lille Ekkerøy – Jan Danielsen
 • Aa fremelske en hesterase – Nils E. Dahl
 • Det store «Hyseslaget» på Varangerfjorden – Steinar Jakobsen
 • Firma B M Seljelid i Nesseby 100 år – Ingrid Dahl Kårvatn
 • Hesteminner fra barndommen – Grete Jakola
 • Hesten Stella – Evelyn Olsen Lid
 • Min kloke katt, pusi – Evelyn Olsen Lid
 • Sauegutten – Øystein Nilsen
 • Kua gråt så tårene trilla – Øystein Nilsen
 • En liten bjørnehistorie – Øystein Nilsen
 • Da Johan Mathis Balto fikk has på «Gammelulven» – Øystein Nilsen
 • Russeskuter til Vadsø med reinkjøtt i 20 og 30-årene – Solveig Sannes
 • Rypekakling og andre småhistorier – Yngvar Skotnes
 • Sang om bamse bra kar – Helga Magdalene Søfting
 • Husdyr i Vardø – Alfhild Tannvik
 • Reindriften i Sør-Varanger – Steinar Wikan
 • Hundekjøring – rekreasjon og sport – Frank Mathisen
 • Falkefangst – Tor Aarnes
 • Sør-Varanger sangen – Halfdan Elvebakk
 • Floraen på Varangerhalvøya – Stein Rune Karlsen
 • Baska – Bask – Paaski – Øystein Nilsen

Price: 150.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…

Varanger Årbok 1998

Tema: Det flerkulturelle Varanger

Ytterligere beskrivelseFlere detaljer

 • Kesä kuuskytkuus – Sirkka Annikki Berg
 • Ruija – et nordlys bakom fjellene – Olav Beddari
 • Til Sør-Varanger Historielag – Tormod Bekkeli
 • Slik kan vi minnes Pasvik – Minerva Bordi
 • Anneksreise til Grense Jakobselv til sjøs og til fots – Halvor Dolva
 • Varanger – sentrum eller verdens ende – Hans Kr. Eriksen
 • En plageånds bekjennelse – John Gustavsen
 • Internat og skolegang – Nils Henry Johansen
 • Forliset – Nils Henry Johansen
 • Eneboeren Sinclar Havsten – Nils Henry Johansen
 • Mors mål – Roald Wold Karlsen
 • Vi kom med sola – Dubrila Metanovic
 • Leve i felleskap – Solbjørg M. Mikkola
 • Flokkstrukturen i Varanger-reindrifta på slutten av 1800-tallet og i dag – Øystein Nilsen
 • Samisk koftebruk i Unjárga/Nesseby på 1900-tallet – Øystein Nilsen og Thorbjørn Bjørkli
 • Kultur – Astri Rotnes
 • Butikken på hjørnet – Sigrid Skarstein
 • Det gamle Østervåg i Vardø – Roger Skotnes
 • Finnmarksspråket – Oddvar Støme
 • Russehytta i Skarbekken – Oddvar Støme
 • Skråblikk på det etniske og flerkulturelle Varanger – Erland Vedø
 • Kulturmangfoldets janusansikt – Tor Aarnes

Price: 150.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…

Varanger Årbok 1999

Tema: Skolehistorie

Ytterligere beskrivelseFlere detaljer

 • Glimt frå skolehistoria i Vadsø og varangerområdet – Lydolf Lind Meløy
 • Internatskolen – en kulturell smeltedigel – Olav Beddari
 • Skolen i Nesseby 1945 – 1970 – Thorleif Berg
 • Lykkelige dager ved Ropelv internatskole – Olaug Aalmo Bertelsen
 • Mimrerapp – Astrid Bye
 • Finsk læstadiansk sangtradisjon i Varanger – Reidar Bakke
 • Mine elevår ved Tårnet skole – Pernille Rotnes Bye
 • En «sørings» møte med ei finnmarksbygd for 40 år siden – Borgny Dørmænen
 • Skolegang i krigsårene/etterkrigsårene 1943-50 – Olaug Bye Gamnes
 • Allmueskolen og samene i Varanger – Anton Hoëm
 • De første steg mot utdannelsessamfunnet – Tom Hustad
 • The Beatles – Randi Irene Losoa
 • Skoleminner fra Kirkenes – Wenche Mortensen
 • Vedrens lengste klassetur – Vigdis Våvang
 • Minner fra min skoletid – Astrid Rotnes
 • Skoleminner fra 1920-årene – Solveig Sannes
 • Glimt fra Vardøs skolehistorie – Roger Skotnes
 • Leid milde ljos – Arne Store
 • Vondt og godt fra skoletiden i Ropelv – Nils Stærk
 • Kjøpmannen som ble en kjent helbreder – Laila Thorsen
 • Skolesaker i Vardø 1966-76 – Aril Tjeldvold
 • Med hurtigruta til Finnmark – Halgrim Ulsaker
 • Skallelv skole 1950-1956 – Gerd Inger Vedø
 • Salttjern skole – Ester Niemi Rystrøm
 • Et trist kapittel i rettstatens historie – Tor Aarnes

Price: 150.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…

Varanger Årbok 2000

Tema: 1000 år i Varanger

Ytterligere beskrivelseFlere detaljer

 • Jul i grenseland mellom øst og vest – Olav Beddari
 • Han Peder Akermann – Erik Bolstad
 • Markareeta – Sirkka Annikki Berg
 • Fra Fossefjellet til Frøkendalen – Rolf Michelsen
 • På flukt – Jenny Dørmenen
 • I hardt vær – Rolf Eriksen
 • Nye perspektiver på eldre steinalder i Finnmark – Svein Erik Grydeland
 • Fra Finnmarkens arkiv – Torbjørn Ittelin
 • Fiskearbeidernes kamp for organisasjonsretten – Leif Wold-Karlsen
 • Torv – var varangerområdets brensel – Albert Moe
 • Skolt, skoltsame eller østsame – kjært barn, mange navn? – Einar Niemi
 • Brevet til mor – Hjørdis Nilssen
 • De eldste fotografiene fra Varanger – Ester Niemi Rystrøm
 • Angrepene på Kolahalvøya under Krimkrigen – Elis Pålsson
 • Bosetning og samfunn i Varanger 2000 f.Kr. – Kjersti Schanche
 • Et førtiårsminne om varme, tørke og trussel om vannkatastrofe i Vadsø – Ingolf Schanche
 • Menneskelige kontakter under den tyske okkupasjonen – Ruth Weith
 • Løftebruddet – Tor Aarnes

Price: 175.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
this is mostly filler

© Varanger Årbok. Banner levert av Sonja Siltala. Design av Small Potato.